Search result

Chúa Nguyễn - Page 3

8 công trình đầu tiên của Sài Gòn xưa

8 công trình đầu tiên của Sài Gòn xưa

Khách sạn Continental, nhà hát Thành phố, Bệnh viện Chợ Quán, Bưu điện trung tâm… Chúng ta cùng nhau điểm lại tám công trình đầu tiên được xây tại vùng đất Sài Gòn Gia Định với lịch sử hơn 300 năm. Nhà hát lớn Sài Gòn Được khởi công năm 1898 và hoàn thành năm

Đọc thêm
Quitter la version mobile