Browse Tag

Chợ Lớn

Lịch sữ người Minh Hương ở Sài Gòn

Trong lịch sử khẩn hoang ở Nam bộ, sự đóng góp của người Minh hương và Hoa từ xưa đến nay về kinh tế, văn hóa thật là to lớn. Bao nhiêu danh nhân Việt nam trong lịch sử là có gốc Minh hương, từ Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân

Đọc thêm
Hình Ảnh Tết Mậu Thân

Vài hình ảnh đau thương sau Tết Mậu Thân ở Chợ Lớn

Các nhà viết quân sử cho rằng trận Tết Mậu Thân bao gồm tất cả ba đợt, và các trận đánh vào dịp Tết Nguyên Đán chỉ là đợt 1. Còn đợt 2 của cuộc chiến, từ ngày 5 Tháng Năm đến ngày 15 Tháng Sáu, là trận tấn công lần thứ nhì của Cộng

Đọc thêm