Browse Tag

Hoàng Gia

Vua Hàm Nghi - Exil Algérie

Vua Hàm Nghi được đối đãi như thế nào ở nơi lưu đày Algérie?

Người tù bị lưu đày biệt xứ, vua Hàm Nghi, đã đến nước Algérie vào đầu năm 1889 và được viên toàn quyền Pháp tại xứ này cho trú ngụ tại một công thự mang tên là “Villa des Pins.” Trong một cuốn sách viết bằng tiếng Pháp nhan đề Le Laos, trong chương “La

Đọc thêm

Nam Phương Hoàng hậu cùng hai con

Nam Phương Hoàng hậu dạo chơi trong công viên cùng với Thái tử Bảo Long và công chúa Phương Liên. Son Altesse Impériale Nam Phương (Parfum du Sud), née Jeanne Marie-Thérèse Nguyễn Hữu Thị