Thế kỷ XIX

Des ongles d'un riche A

An Nam

14/04/2016
Móng tay để dài của một người An Nam giàu có tại Sài Gòn năm 1869. Les longs ongles d’un riche annamite à Saigon vers 1869 Long nails of a rich Annamese
Go toTop