Browse Tag

Ẩm Thực

Tiệm mì 60 năm không ngủ

Tiệm mì Nguyên Lợi 60 năm không ngủ của 3 thế hệ người Hoa ở Sài Gòn

Tiệm mì 60 năm không ngủ của 3 thế hệ người Hoa ở Sài Gòn, mỗi đêm bán 600 vắt mì, 6kg hoành thánh, khách ra vào liên tục 3 người bán không xuể. Sự phát triển của ẩm thực Hoa cũng đã ảnh hưởng sâu sắc đến thói quen ăn uống của người Sài

Đọc thêm