Browse Category

Âm Nhạc & Điện Ảnh

Trung Tâm Giáng Ngọc

Đôi lời về sự hình thành của Trung Tâm Giáng Ngọc

Thời gian từ 1975 đến những năm giữa của thập niên 1980, ở vùng Little Saigon chỉ có vài trung tâm ca nhạc như Thanh Lan, Làng Văn, Tú Quỳnh, Dạ Lan. Đầu thập niên 80, một trung tâm mới được thành lập dưới cái tên Trung Tâm Giáng Ngọc. Lê Bá Chư là cháu

Đọc thêm