Search result

nam kỳ - Page 5

Citroën La Dalat

Lịch sử sản xuất xe 4 bánh Citroën La Dalat

Sau Đệ Nhị Thế Chiến, để đáp ứng nhu cầu về phương tiện di chuyễn của dân Pháp đương thời, hảng chế tạo xe Citroën đã tung ra thị trường chiếc xe 2CV, từ dạng chiếc xe nầy, Citroën đã thành công trong việc sản xuất một chiếc xe rẻ tiền, bền bỉ, bảo trì

Đọc thêm
1 3 4 5 6 7