Search result

nam kỳ - Page 6

Nhạc Sĩ Phạm Đình Chương

Tiểu Sử Nhạc sĩ Phạm Đình Chương

Phạm Đình Chương (1929 – 1991) là một nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc Việt từ 1950 trở đi. Riêng về lãnh vực sáng tác, ông được coi như một tên tuổi lớn của tân nhạc Việt Nam. Ngoài ra ông còn là một ca sĩ của ban hợp ca Thăng Long với biệt

Đọc thêm
1 4 5 6 7