Search result

vua Thành Thái

Cháu nội vua Thành Thái - Gia đình Hoàng tử Vĩnh Giu
Gia đình Hoàng tử Vĩnh Giu

Hoàng thân Bảo Tài, cháu nội vua Thành Thái qua đời trong nghèo khổ

Ít ai biết một hoàng thân, cháu nội vua Thành Thái sống trong nghèo khổ từ nhỏ.Chiều muộn ngày 27-12, Chuyến xe nghĩa tình – Mai táng từ thiện Nhật Tâm (Chuyến xe không đồng) đã đưa thi thể ông Nguyễn Phước Bảo Tài, cháu nội vua Thành Thái về xã Nhơn Nghĩa, Phong Điền,

Đọc thêm