Sài Gòn - Page 3

Saigon 1950 S

Sài Gòn 1950

12/04/2016
Một đôi trai gái đang đi dạo trên đường Tabert (Nguyễn Du bây giờ) Ở bên trái là Tòa đô chánh Sài gòn, thời Pháp thuột được gọi là Dinh Xã Tây (bây
1 2 3 4 5 11
Go toTop