Sài Gòn 1950

1 min read
Saigon 1950

Một đôi trai gái đang đi dạo trên đường Tabert (Nguyễn Du bây giờ)
Ở bên trái là Tòa đô chánh Sài gòn, thời Pháp thuột được gọi là Dinh Xã Tây (bây giờ là Trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)


Un couple se promenant sur la rue Tabert (Nguyễn Du de nos jours).
À gauche, on aperçoit le Palais de Justice de Saigon.


A couple walking on the street Tabert (Nguyễn Du today).
On the left, the Saigon Hall of Justice.

Vũ Nữ ou Geisha
Bài Tiếp Theo

Vũ Nữ ou Geisha

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Cochinchine - Saigon