Áo dài Việt Nam – Saigon 1953

1 min read
Áo dài Việt Nam

Áo dài Việt Nam viếng thăm chiến hạm Mỹ USS Rochester (CA-124) tại bến Bạch Đằng, Sài Gòn năm 1953.


Femmes vietnamiennes en tunique Áo dài visitant le célèbre croiseur lourd américain USS Rochester (CA-124) amarré au port Bạch Đằng, Saigon 1953.


Vietnamese women dressed in tunic Áo dài visiting the famous American heavy cruiser USS Rochester (CA-124) docked at the port Bạch Đằng, Saigon, 1953.

Bồn Kèn 1938
Bài Trước

Bồn kèn tại Saigon vào năm 1938

Vòng Xoay 1952
Bài Tiếp Theo

Nhớ lại Vòng Xoay Saigon

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Cochinchine - Saigon