Bồn Kèn 1938

Bồn kèn tại Saigon vào năm 1938

1 phút đọc

Bồn kèn tại giao lộ đường Bonnard và Charner (Lê Lợi và Nguyễn Huệ sau 1955) – Phía trước là Vườn hoa Francis Garnier (Công trường Lam Sơn sau 1955) và nhà hát Lớn.
Được gọi là bồn kèn vì ngày xưa, thời thuộc dân Pháp, chủ nhật dàn kèn Pháp lên đây thổi giúp vui cho dân Sài Gòn nghe.
(Sài Gòn, năm 1938)


Îlot central situé au carrefour de la rue Bonnard et Charner (Lê Lợi và Nguyễn Huệ après 1955) – Plus loin à l’arrière plan est l’Opéra de Saigon et entre les deux, se trouve le jardin Francis Garnier. Appelé “Bồn kèn” (traduit littéralement par “Bassin de trompette”) parce qu’un orchestre français avait l’habitude de jouer sur cette petite place, tous les dimanches, pour divertir les saigonais.
(Saigon, 1938)


Central square at the crossroads of the streets Bonnard and Charner (Lê Lợi and Nguyễn Huệ after 1955) – Further in the background is the Saigon Opera House and between the two, is the Francis Garnier garden. Called “Bồn kèn” (literally translated as “trumpet Basin”) because a French orchestra used to play on that little square every Sunday to entertain the saigonese.
(Saigon, 1938)