Vài hình ảnh đẹp về Sài Gòn vào năm 1961

1 min read
Saigon 1960's

Vài hình ảnh đẹp về Sài Gòn vào năm 1961


Les plus beaux clichés de Saigon en 1961


The best shots of Saigon in 1961

Trường Trung Vương
Bài Tiếp Theo

"Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu" - Ca sĩ Ngọc Lan

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Media