Vài hình ảnh đẹp về Sài Gòn vào năm 1961

766 views
1 min read
Saigon 1960's

Vài hình ảnh đẹp về Sài Gòn vào năm 1961


Les plus beaux clichés de Saigon en 1961


The best shots of Saigon in 1961

Bài Trước

Nhà thờ Đức Bà năm 1930

Bài Tiếp Theo

Dinh Norodom năm 1948

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Âm Nhạc & Điện Ảnh