Saigon 1960's

Vài hình ảnh đẹp về Sài Gòn vào năm 1961

1 phút đọc
Bài trước

Nhà thờ Đức Bà năm 1930

Bài tới

Dinh Norodom năm 1948

Latest from Blog