Saigon 1960's

Vài hình ảnh đẹp về Sài Gòn vào năm 1961

1 phút đọc

Vài hình ảnh đẹp về Sài Gòn vào năm 1961


Les plus beaux clichés de Saigon en 1961


The best shots of Saigon in 1961


Bài trước

Nhà thờ Đức Bà năm 1930

Bài tới

Dinh Norodom năm 1948

Latest from Blog