Saigon 1960's

Vài hình ảnh đẹp về Sài Gòn vào năm 1961

1 phút đọc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Vài hình ảnh đẹp về Sài Gòn vào năm 1961

QUẢNG CÁO

Les plus beaux clichés de Saigon en 1961


The best shots of Saigon in 1961

QUẢNG CÁO


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Bài trước

Nhà thờ Đức Bà năm 1930

Bài tới

Dinh Norodom năm 1948

Latest from Blog

QUẢNG CÁO