Search result

cung tiến - Page 4

Bến Bạch Đằng

Em ơi, Sài Gòn… bến Bạch Đằng !

Sài Gòn là thành phố có nhiều sông rạch nên bến nhiều vô kể. Nhưng từ bến trong bài hát Sài Gòn đẹp lắm của nhạc sĩ Y Vân gần như được mặc định là bến Bạch Đằng mà người Sài Gòn ai cũng hiểu. “Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai/ Từ

Đọc thêm
Quitter la version mobile