Gia Định Báo – Số 5, năm thứ hai (tháng năm 1866)

701 views
1 min read
Gia Định Báo – Số 5 năm thứ hai (tháng năm 1866)

Gia Định Báo (嘉定報) là tờ báo đầu tiên bằng tiếng Việt mới (chữ Quốc ngữ), được sáng lập bởi Trương Vĩnh Ký, được ra mắt vào ngày 15 tháng 4 năm 1865 tại Sài Gòn.

Đây là số thứ 5 được phát hành vào tháng năm năm 1866.

Gia-Định-Báo-–-Số-4-năm-thứ-hai-tháng-tư-1866

Bài Trước

Vài dòng về tiểu sử của nhạc sĩ Cung Tiến

Bài Tiếp Theo

Đài RFA phỏng vấn nhạc sĩ Cung Tiến

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Văn Hóa