Search result

Phạm Duy

Nha Trang

Tìm lại “Nha Trang Ngày Về” của cố nhạc sĩ Phạm Duy

Sinh ra và lớn lên ở một miền biển gần Nha Trang nên chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm vui buồn với thành phố này. Từ lúc biết nghêu ngao bản “Nha Trang Ngày Về” của nhạc sỹ Phạm Duy, dường như những lần đến và đi Nha Trang mang lại cho chúng tôi

Đọc thêm

Đường Duy Tân vào năm 1972

Đường Duy Tân (Phạm Ngọc Thạch ngày nay), con đường được đưa vào huyền thoại qua bài hát lừng danh “Trả Lại Em Yêu” của Phạm Duy: “Trả lại em yêu khung

1 2 3