Vua Khải Định tại Marseille vào năm 1922

21/06/2016
1 phút đọc
3K views
Vua Khải Định - Marseille 1922

Vua Khải Định (Nguyễn Phúc Bửu Đảo), hoàng tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Đại sau này) và hoàng thân Vĩnh Cẩn (cầm nón) trong chuyến công du tại Pháp, Marseille, ngày 21 tháng 06 năm 1922. Người khoát tay lên vai hoàng tử Vĩnh Thuy là ông Albert Sarraut (Bộ trưởng Bộ thuộc địa).


L’Empereur Khải Định (de son vrai nom Nguyễn Phúc Bửu Đảo), le Prince Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (fils unique de l’empereur Khải Định et futur Empereur Bảo Đại) et le Prince Vĩnh Cẩn, cousin du Prince Vĩnh Thụy, qui tient le chapeau conique, lors d’une visite officielle en France – ici à Marseille le 21 juin 1922. Se tenant à côté du Prince Vĩnh Thụy est Albert Sarraut, gouverneur général de l’Indochine.


The Emperor Khải Định (born Nguyễn Phúc Bửu Đảo), Prince Vĩnh Thụy (born Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, only son of Emperor Khải Định and future Emperor Bảo Đại) and Prince Vĩnh Cẩn, cousin of Prince Vĩnh Thụy who holds the conical hat, during an official visit in France – Marseille by June 21st 1922. standing next to Prince Vĩnh Thụy is Albert Sarraut, Governor General of Indochina.


Latest from Blog

Nhà thơ Cung Trầm Tưởng T

Tưởng niệm Nhà thơ Cung Trầm Tưởng

               Trước khi nhạc sĩ Phạm Duy cho ra đời nhạc phẩm “Tiễn Em“, phổ từ hai bài thơ “Mùa Thu Paris” và “Chưa bao giờ buồn thế” của nhà thơ Cung Trầm
Ca Từ Trịnh Công Sơn C

Ca từ trong âm nhạc Trịnh Công Sơn

               Một chút ngẫm nghĩ về ca từ trong âm nhạc Trịnh Công Sơn, một hiện tượng độc nhất vô nhị trong lịch sử ca nhạc và cả trong lãnh vực văn học
Quán Văn Trong Nỗi Tình Cờ Q

Quán Văn Trong Nỗi Tình Cờ

               Quán Văn, cái tên trở thành rất thân thuộc ở Sài Gòn trước 1975, đã đưa tên tuổi nhiều nghệ sĩ sáng tác, trình diễn đi sâu vào lòng thưởng ngoạn của
Go toTop