Học sinh trường Albert Sarraut ở Hà Nội

Vài tấm ảnh rất hiếm học sinh trường Albert Sarraut ở Hà Nội (1939-1942)

1 phút đọc
QUẢNG CÁO

Trường Trung học Albert Sarraut (tiếng Pháp: Lycée Albert Sarraut) là một trong những trường trung học nổi tiếng nhất ở Đông Dương, được thành lập từ năm 1919 tại Hà Nội.

Trường Trung học Alber Sarraut là một trong số 69 trường Trung học do Pháp thành lập trên các thuộc địa, phản ánh quan điểm đào tạo đội ngũ công chức kế thừa làm việc cho chính quyền thực dân Pháp tại Đông Dương.

Vài năm sau khi trường thành lập, ngoài những học sinh người Pháp chiếm phần đông số học sinh, còn có cả con em các quan chức cao cấp người Việt Nam, người Miên, người Lào, người Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản.

Dưới đây là vài hình ảnh quý hiếm về học sinh trường Albert Sarraut chụp vào những năm 1939-1942. Những bức ảnh quý nầy thuộc quyền sở hữu của bà BRUGIERE (Claudie BEAUCARNOT).

Học sinh trường Albert Sarraut ở Hà Nội
Lớp 3èmeA (1939)
Học sinh trường Albert Sarraut ở Hà Nội
1. Than Khoi LÊ
2. Georges LITOLFF
3. Jeanine ESQUER
4. Marguerite DOUGUET
5. Thi An TRAN
6. Claudie BEAUCARNOT
7. Yvonne FONTANNE
8. Paulette GARCIN
9. Odette RABUT
10. Micheline RIVERE
12. Pierre GUIRIEC
13. Van De HOANG
14. Ông LE DIZES (Thầy dậy
tiếng Pháp và tiếng La Tin)
18. J. P. LE MEILLOUR
19. Claude de FEYSSAL
21. Maurice DELFOUR
25. DIGO
30. Claude FABRE
31. Maurice DASSIER
32. R. BRAVARD
33. René FABRE
35. Jean LE DIZES
36. Jacques HUMBERT
37. François-Xavier ORTOLI
38. Georges ROUAN
39. Pierre MILLOUR
41. Jules DIEN
Học sinh trường Albert Sarraut ở Hà Nội
Khóa học 1942-1943
Học sinh trường Albert Sarraut ở Hà Nội
1. Monique ÉRARD
2. Raymonde CAURIERE
3. Éliane PERRIN
4. Jacqueline PARENT
5. Nicole ROLLE
6. Raymonde AMBROIX
7. Solange RENUCCI
8. Janine MICHAUD
9. Geneviève JOGUET
11. M. M. HUONG
12. H. Phuc NGUYEN
13. Michel LEFÈVRE
14. Georges GALLAIS
15. Camille MAYAUX
16. Louis SCHUTZ
17. H. Duc NGUYEN
18. Jean DARIUS
19. V. Minh TRAN
20. Maurice MILLOUR
23. Jean CHATEAU
24. Trang
25. O. An TRAN
26. H. Can PHAN
27. D. Tack NGUYEN
28. Pierre PERRIN
29. Pierre CHATEAU
30. Georges MONLAÜ
31. Georges MAMOSA
Học sinh trường Albert Sarraut ở Hà Nội
Khóa học 1941-1942

Tổng hợp từ trang của ông Philippe Millour


QUẢNG CÁO