Vài hình của Dinh Độc Lập vào năm 1955

231 views
1 min read
Dinh Độc Lập 1955

Năm 1955, sau một cuộc trưng cầu dân ý, Thủ tướng Ngô Đình Diệm phế truất Quốc trưởng Bảo Đại và lên làm Tổng thống. Ông quyết định đổi tên Dinh Norodom thành Dinh Độc Lập. Từ đó Dinh Độc Lập trở thành nơi đại diện cho chính quyền cũng như nơi ở của tổng thống và là nơi chứng kiến nhiều biến cố chính trị. Thời kỳ này, Dinh Độc Lập còn được gọi là Dinh Tổng thống. Theo thuật phong thủy của Dinh được đặt ở vị trí đầu rồng, nên Dinh cũng còn được gọi là Phủ đầu rồng.
Vài hình ảnh của Dinh Độc Lập vào năm 1955, năm Thủ tướng Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống của VNCH:

Dinh Độc Lập 1955

Dinh Độc Lập 1955

Dinh Độc Lập 1955

Dinh Độc Lập 1955

Dinh Độc Lập 1955

Dinh Độc Lập 1955

Dinh Độc Lập 1955

Đảo chánh 1-11-1963
Bài Trước

Vài hình ảnh của Saigon sau cuộc đảo chính Việt Nam Cộng hòa 1963 (Phần 1)

Đường Catinat
Bài Tiếp Theo

Đường Catinat, con đường xưa và nổi tiếng nhất Sài Gòn thời Pháp thuộc

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Cochinchine - Saigon