Dinh Độc Lập

Dinh Norodom năm 1948 D

Dinh Norodom năm 1948

14/04/2016
Dinh Norodom thời Pháp thuộc, Sài Gòn tháng 07 năm 1948. Viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Dinh Thống đốc Nam Kỳ mới tại Sài Gòn đã được ông Thống đốc
Go toTop