Những hình ảnh quý hiếm của cuộc đảo chính 1963 Việt Nam Cộng hòa (Phần 2)

3 phút đọc
Sài Gòn Đảo chính Việt Nam Cộng hòa 1963 - Phần 2

Sau phần 1, hãy cùng chúng tôi xem lại những hình ảnh quý hiếm của cuộc đảo chính 1963 ở miền Nam Việt Nam nhằm lật đổ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa bấy giờ là Ngô Đình Diệm.

Những năm 1960 – 1965 là giai đoạn cực kỳ bất ổn của nền chính trị Việt Nam Cộng hòa, với hàng loạt vụ đảo chính do giới quân sự tiến hành, trong đó nổi bật nhất là vụ đảo chính năm 1963.

Cuộc đảo chính tại Việt Nam Cộng hòa năm 1963 là cuộc đảo chính Quân sự lật đổ Chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm do các tướng lĩnh Việt Nam Cộng hòa thực hiện với sự làm ngơ của Hoa Kỳ vào ngày 1/11/1963.

Nguyên nhân xảy ra cuộc đảo chính 1963 do các tướng lĩnh Việt nam Cộng hòa bất mãn trước cách cai trị của chính quyền Ngô Đình Diệm, muốn thực hiện đảo chính để chấm dứt cuộc khủng hoảng Phật giáo. Cuộc đảo chính được Mỹ ủng hộ do chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm không thực hiện những thay đổi chính trị theo khuyến cáo của Mỹ dẫn đến mâu thuẫn với chính phủ Mỹ do đó Mỹ bật đèn xanh cho các tướng lĩnh đảo chính. Một lý do khác được quy kết nữa là vì chính phủ của ông chủ trương độc lập với người Mỹ, trong khi người Mỹ muốn kiểm soát chính phủ Việt Nam Cộng hòa.

Cuộc đảo chính đã giết chết anh em Tổng thống là Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình Nhu, Chính quyền Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam sụp đổ, chuyển vai trò lãnh đạo Việt Nam Cộng hòa sang Hội đồng quân sự do Dương Văn Minh đứng đầu.

Xe bọc thép, quân cảnh và dân thường sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị phế truất năm 1963.
© Photo : Douglas Pike
Cảnh đường phố một thời gian sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị phế truất năm 1963.
© Photo : Douglas Pike
Cảnh đường phố một thời gian sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị phế truất năm 1963.
© Photo : Douglas Pike
Sinh viên biểu tình và đốt xe gần văn phòng Sài Gòn Mới trên đường Phạm Ngũ Lão, Sài Gòn, năm 1963.
© Photo : Douglas Pike
Cuộc đảo chính 1963 tại Sài Gòn.
Cuộc đảo chính 1963 tại Sài Gòn.
© Photo : John C. Wiren
Cuộc đảo chính 1963 tại Sài Gòn.
© Photo : John C. Wiren
Cuộc đảo chính 1963 tại Sài Gòn.
© Photo : John C. Wiren
Cuộc đảo chính 1963 tại Sài Gòn.
© Photo : John C. Wiren
Cuộc đảo chính 1963 tại Sài Gòn.
© Photo : John C. Wiren
Cuộc đảo chính 1963 tại Sài Gòn – Bến Bạch Đằng.
© Photo : John C. Wiren
Cuộc đảo chính 1963 tại Sài Gòn – Bến Bạch Đằng.
© Photo : John C. Wiren
Lật đổ tượng “Bà Nhu” sau cuộc đảo chính năm 1963.
© Photo : Douglas Pike
Hậu quả của cuộc đảo chính năm 1963. Đây là những tù nhân binh sĩ Lữ đoàn bảo vệ Phủ TT bị bắt giữ.
© Photo : Ogden Williams
Quitter la version mobile