Browse Tag

Biến cố

Sài Gòn Đảo chính Việt Nam Cộng hòa 1963 - Phần 2

Những hình ảnh quý hiếm của cuộc đảo chính 1963 Việt Nam Cộng hòa (Phần 2)

Sau phần 1, hãy cùng chúng tôi xem lại những hình ảnh quý hiếm của cuộc đảo chính 1963 ở miền Nam Việt Nam nhằm lật đổ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa bấy giờ là Ngô Đình Diệm. Những năm 1960 – 1965 là giai đoạn cực kỳ bất ổn của nền chính trị

Đọc thêm