Rê lúa - Huế 1929

Một bức ảnh đời thường của Huế xưa

Huế
1 phút đọc

Nông dân và máy rê lúa ở Huế vào khoảng 1929,


Paysans annamites à Huế travaillant à la machine d’abrasion du riz, 1929


Annamite peasants at Huế working at the rice abrasion machine, 1929

Bài trước

Tam ca Ba Trái Táo (1972)

Bài tới

Vua Khải Định tại Marseille vào năm 1922

Latest from Blog

Quitter la version mobile