Một bức ảnh đời thường của Huế xưa

613 views
1 min read
Rê lúa - Huế 1929

Nông dân và máy rê lúa ở Huế vào khoảng 1929,


Paysans annamites à Huế travaillant à la machine d’abrasion du riz, 1929


Annamite peasants at Huế working at the rice abrasion machine, 1929

Tam ca Ba Trái Táo 1972
Bài Trước

Tam ca Ba Trái Táo (1972)

Vua Khải Định - Marseille 1922
Bài Tiếp Theo

Vua Khải Định tại Marseille vào năm 1922

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Huế