Rê lúa - Huế 1929

Một bức ảnh đời thường của Huế xưa

1 phút đọc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nông dân và máy rê lúa ở Huế vào khoảng 1929,

QUẢNG CÁO

Paysans annamites à Huế travaillant à la machine d’abrasion du riz, 1929


Annamite peasants at Huế working at the rice abrasion machine, 1929

QUẢNG CÁO

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Bài trước

Tam ca Ba Trái Táo (1972)

Bài tới

Vua Khải Định tại Marseille vào năm 1922

Latest from Blog

QUẢNG CÁO