Rê lúa - Huế 1929

Một bức ảnh đời thường của Huế xưa

in Annam

Nông dân và máy rê lúa ở Huế vào khoảng 1929,


Paysans annamites à Huế travaillant à la machine d’abrasion du riz, 1929


Annamite peasants at Huế working at the rice abrasion machine, 1929

Latest from Annam

Go to Top