Một bức ảnh đời thường của Huế xưa

384 views
1 min read
Rê lúa - Huế 1929

Nông dân và máy rê lúa ở Huế vào khoảng 1929,


Paysans annamites à Huế travaillant à la machine d’abrasion du riz, 1929


Annamite peasants at Huế working at the rice abrasion machine, 1929

Bên bờ sông Hương - 1967
Bài Tiếp Theo

Sông Hương phố Huế mộng mơ !

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Annam