Xe ngựa ở Sài Gòn vào khoảng năm 1938

429 views
1 min read
Les calèches à Saigon

Bến xe ngựa gần chợ Bến Thành, phía trước là đường Schroeder ( Phan Chu Trinh ngày nay ), phía cửa Tây Chợ Bến Thành.
(Sài Gòn năm 1938)


L’arrêt des calèches situé à la porte Ouest du marché Bến Thành, devant est la rue Schroeder (Phan Chu Trinh de nos jours).
(Saigon en 1938)


Carriages stop located at the western gate of the market Bến Thành, in front is the Schroeder Street (Phan Chu Trinh nowadays).
(Saigon in 1938)

Bài Trước

Vườn hoa Francis Garnier

Bài Tiếp Theo

Đám tang ở Sài Gòn

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Sài Gòn