Vua Bảo Đại trong một chuyến công du tại Maroc

747 views
1 min read
Vua Bảo Đại - Maroc 1932

Vua Bảo Đại, năm 1932 khi ông 19 tuổi, trong một chuyến công du tại Maroc và người em họ (hoàng thân Vĩnh Cẩn) cùng ông Si Abd Al Rahman Barjach, Tổng trấn Rabat (thủ đô Maroc).


Sa Majesté l’Empereur d’Annam Bảo Đại, en 1932 à l’âge de 19 ans lors d’un voyage officiel au Maroc, à sa droite se trouvait son excellence Si Abd Al Rahman Barjach, Pacha de Rabat, et à sa gauche, son cousin le prince Vĩnh Cẩn.


His Majesty the Emperor of Annam Bảo Đại, in 1932 at the age of 19 during an official trip to Morocco, to his right was his excellence Si Abd Al Rahman Barjach, Pasha of Rabat, and to his left, his cousin Prince Vĩnh Cẩn.

Bài Trước

Vua Khải Định tại Marseille vào năm 1922

Bài Tiếp Theo

Nam Phương Hoàng hậu cùng hai con

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Gợi Nhớ