Vũ Nữ ou Geisha

395 views
1 min read
Vũ Nữ ou Geisha

Hai vũ nữ đang ngồi hút thuốc khi chỡ vũ trường mở cửa. Vũ nữ là những phụ nữ được gọi làm bầu bạn với những người đàn ông ở những hộp đêm tại Saigon.


Deux “danseuses” ou sorte de “Geisha” de dancing fument en attendant l’ouverture du nightclub.
Vũ nữ sont des danseuses-accompagnices qui tiennent la compagnie des hommes dans des nightclub à Saigon.


Two “dancers” or sort of “Geisha of dancing” smoking while waiting the opening of the nightclub.
Vũ nữ are the call-dancers who keep men company in nightclub in Saigon.

Bài Trước

Sài Gòn 1950

Bài Tiếp Theo

Bệnh viện ở Sài Gòn năm 1953

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Sài Gòn