Vài hình ảnh bên trong thương xá TAX trước 1975

272 views
1 min read
Trong thương xá Tax

Vài hình ảnh bên trong thương xá TAX chụp trước 1975.


Quelques photos prises à l’intérieur des Grand Magasins TAX, anciennement appelé Grands Magasins Charner de Saigon, avant 1975.


Some pictures taken before 1975 inside the Grand Stores TAX, formerly known as Grands Magasins Charner de Saigon.

Trong thương xá Tax

Trong thương xá Tax

Trong thương xá Tax

Trong thương xá Tax

Trong thương xá Tax

Vườn Bách Thảo Saigon
Bài Trước

Vườn Bách Thảo Saigon vào giữa thế kỷ XIX

Đảo chánh 1-11-1963
Bài Tiếp Theo

Vài hình ảnh của Saigon sau cuộc đảo chính Việt Nam Cộng hòa 1963 (Phần 1)

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Cochinchine - Saigon