Phía trong bệnh viện Gia Định

156 views
1 min read
L'intérieur de l'Hôpital de Gia Dinh 1930

Phía trong bệnh viện Gia Định. Bức hình được chụp vào khoảng năm 1930.


Une vue de l’intérieur de l’hôpital Gia Định.
(Saigon 1930)


A view from inside the hospital Gia Định.
(Saigon 1930)

Hôpital de Gia Dinh 1930
Bài Trước

Bệnh viện Gia Định 1930

Des ongles d'un riche
Bài Tiếp Theo

An Nam

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Sài Gòn