L'intérieur de l'Hôpital de Gia Dinh 1930

Phía trong bệnh viện Gia Định

in Cochinchine - Saigon

Phía trong bệnh viện Gia Định. Bức hình được chụp vào khoảng năm 1930.


Une vue de l’intérieur de l’hôpital Gia Định.
(Saigon 1930)


A view from inside the hospital Gia Định.
(Saigon 1930)

Latest from Cochinchine - Saigon

Go to Top