L'intérieur de l'Hôpital de Gia Dinh 1930

Phía trong bệnh viện Gia Định

1 phút đọc
QUẢNG CÁO

Phía trong bệnh viện Gia Định. Bức hình được chụp vào khoảng năm 1930.


Une vue de l’intérieur de l’hôpital Gia Định.
(Saigon 1930)


A view from inside the hospital Gia Định.
(Saigon 1930)


QUẢNG CÁO