Nữ sinh áo dài trên đường Lê Lợi

Nữ sinh áo dài trắng

in Cochinchine - Saigon

Nữ sinh mặc áo dài trắng đi dạo trên đường Lê Lợi,
Saigon, 1970


Étudiante en tunique traditionnelle blanche (áo dài) se promenant sur la rue Lê Lợi,
Saigon, 1970


Student in traditional white dress (áo dài) walking on the street Lê Lợi,
Saigon, 1970

Latest from Cochinchine - Saigon

Go to Top