Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cuối thế kỷ XIX

359 views
1 min read
Nhà thờ Đức Bà Saigon 1882

Nhà thờ chính tòa Đức Bà Saigon năm 1882, hai năm sau khi được khánh thành (ngày 11 tháng 4 năm 1880 do cố đạo Colombert tổ chức với sự có mặt của Thống đốc Nam Kỳ Le Myre de Vilers).


Cathédrale Notre-Dame de Saïgon en 1882, deux ans après son inauguration, le 11 avril 1880 par Mgr Isidore Colombert, en présence du gouverneur de Cochinchine de Le Myre de Vilers.


Notre-Dame Cathedral Basilica of Saigon in 1882, two years after its opening on 11 April 1880 by Bishop Isidore Colombert, in presence of the Governor of Cochinchina Charles Le Myre de Vilers.

Bài Trước

Vẽ đẹp phương tây của Sài Gòn năm 1950

Bài Tiếp Theo

Nhà Đấu Xảo Hà Nội vào thế kỷ XIX

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Sài Gòn