Nhà thờ Đức Bà năm 1930

153 views
1 min read
Nhà thờ Đức Bà năm 1930

Sau một Thánh Lễ tại nhà thờ Đức Bà.
(Sài Gòn năm 1930)


Sortie de la messe devant la Cathédrale de Saigon (Nhà Thờ Đức Bà) en 1930.


After Mass in front of the Cathedral of Saigon (Nhà Thờ Đức Bà) in 1930.

Chợ Bến Thành vào năm 1920
Bài Trước

Chợ Bến Thành vào năm 1920

Dinh Norodom năm 1948
Bài Tiếp Theo

Dinh Norodom năm 1948

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Cochinchine - Saigon