Nhà thờ Đức Bà năm 1930

334 views
1 min read
Nhà thờ Đức Bà năm 1930

Sau một Thánh Lễ tại nhà thờ Đức Bà.
(Sài Gòn năm 1930)


Sortie de la messe devant la Cathédrale de Saigon (Nhà Thờ Đức Bà) en 1930.


After Mass in front of the Cathedral of Saigon (Nhà Thờ Đức Bà) in 1930.

Chợ Bến Thành vào năm 1920
Bài Trước

Chợ Bến Thành vào năm 1920

Saigon 1960's
Bài Tiếp Theo

Vài hình ảnh đẹp về Sài Gòn vào năm 1961

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Sài Gòn