Nam Phương Hoàng hậu cùng hai con

1023 views
1 min read
Nam Phương Hoàng hậu

Nam Phương Hoàng hậu dạo chơi trong công viên cùng với Thái tử Bảo Long và công chúa Phương Liên.


Son Altesse Impériale Nam Phương (Parfum du Sud), née Jeanne Marie-Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan, se promenant dans un parc avec le Prince Bảo Long et la Princesse Phương Liên.


Her Imperial Highness Phương Nam (South Parfum), born Jeanne Marie-Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan, walking in a park with Prince Bảo Long and Princess Phương Liên.

Bài Trước

Vua Bảo Đại trong một chuyến công du tại Maroc

Bài Tiếp Theo

Khuôn viên Trường nữ trung học Gia Long

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Gợi Nhớ