Nam Phương Hoàng hậu cùng hai con

1 min read
Nam Phương Hoàng hậu

Nam Phương Hoàng hậu dạo chơi trong công viên cùng với Thái tử Bảo Long và công chúa Phương Liên.


Son Altesse Impériale Nam Phương (Parfum du Sud), née Jeanne Marie-Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan, se promenant dans un parc avec le Prince Bảo Long et la Princesse Phương Liên.


Her Imperial Highness Phương Nam (South Parfum), born Jeanne Marie-Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan, walking in a park with Prince Bảo Long and Princess Phương Liên.

Vua Bảo Đại - Maroc 1932
Bài Trước

Vua Bảo Đại trong một chuyến công du tại Maroc

Đường phố Đà Lạt - 1925
Bài Tiếp Theo

Những bức ảnh đen trắng quý giá về Đà Lạt thời Pháp thuộc (Phần 1)

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Linh Tinh