Khách sạn Continental Palace, 1961

689 views
1 min read
Khách sạn Continental Palace 1961

Khách sạn Continental Palace chụp trên cao từ khách sạn Majestic nằm đối diện,
Saigon, 1961


Le célèbre hôtel Continental Palace, prise de vue depuis l’hôtel Majestic située juste en face,
Saigon, 1961


The famous Continental Palace hotel, view taken from the Majestic Hotel located just opposite,
Saigon, 1961

Bài Trước

Nữ sinh áo dài trắng

Bài Tiếp Theo

70 năm tình ca Việt Nam – Kỳ 1 (Nguyễn Văn Tuyên và Đặng Thế Phong)

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Sài Gòn