Khách sạn Continental Palace, 1961

208 views
1 min read
Khách sạn Continental Palace 1961

Khách sạn Continental Palace chụp trên cao từ khách sạn Majestic nằm đối diện,
Saigon, 1961


Le célèbre hôtel Continental Palace, prise de vue depuis l’hôtel Majestic située juste en face,
Saigon, 1961


The famous Continental Palace hotel, view taken from the Majestic Hotel located just opposite,
Saigon, 1961

Nữ sinh áo dài trên đường Lê Lợi
Bài Trước

Nữ sinh áo dài trắng

Ga xe lửa Saigon 1968
Bài Tiếp Theo

Nhà ga xe lửa Saigon vào năm 1968

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Cochinchine - Saigon