Hộ pháp đạo Cao Đài Phạm Công Tắc

1 min read
Hộ pháp đạo Cao Đài Phạm Công Tắc

Hộ pháp đạo Cao Đài Phạm Công Tắc, tự là Ái Dân, biệt hiệu Tây Sơn Đạo, về nhà sau lễ nửa đêm bằng xe xích lô của giáo chủ.
(Tây Ninh tháng 07 năm 1948)


Le Pape du Caodaïsme Phạm Công Tắc de retour, sur le cyclo papal, après sa messe de minuit.
(Tây Ninh, Juillet 1948)


Caodaist Pope Phạm Công Tắc on the return way, in the papal tricycle, after holding midnight mass.
(Tây Ninh, July 1948)

Vendeurs de ballons
Bài Trước

Những chú bé bán bông bống

Đức Bà Sài Gòn 1948
Bài Tiếp Theo

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn năm 1948

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Cochinchine - Saigon