Hồ Gươm năm 1948

353 views
1 min read
Hồ Gươm - 1948

Hồ Gươm, Hà Nội tháng 07 năm 1948


Le lac Hoan Kiem ou lac de l’Epée,
(Hanoi, Juillet 1948)


Hoan Kiem Lake, meaning “Lake of the Returned Sword” or “Lake of the Restored Sword”, also known as Hồ Gươm (Sword Lake),


(Hanoi, July 1948)

Bên bờ sông Hương - 1967
Bài Trước

Sông Hương phố Huế mộng mơ !

Trường nữ trung học Gia Long
Bài Tiếp Theo

Một thoáng nhớ lại Trường Nữ Gia Long Saigon

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Hà Nội