Hồ Gươm - 1948

Hồ Gươm năm 1948

1 phút đọc

Hồ Gươm, Hà Nội tháng 07 năm 1948


Le lac Hoan Kiem ou lac de l’Epée,
(Hanoi, Juillet 1948)


Hoan Kiem Lake, meaning “Lake of the Returned Sword” or “Lake of the Restored Sword”, also known as Hồ Gươm (Sword Lake),


(Hanoi, July 1948)


Bài trước

Sông Hương phố Huế mộng mơ !

Bài tới

Một thoáng nhớ lại Trường Nữ Gia Long Saigon

Latest from Blog