Gia Định Báo – Số 3 năm thứ hai (tháng ba 1866)

461 views
1 min read
Gia Định Báo Số 3 - Tháng 3 1866

Được xuất bản vào năm 1865 nhưng chỉ có những số từ năm 1866 của Gia Định Báo được lưu trữ như một di sản văn hóa thế giới ở Thư viện Quốc gia Pháp.

Đây là số 3 được phát hành vào tháng ba năm 1866.

Gia-Định-Báo-Số-3-Tháng-3-1866

Bài Trước

Em ơi, Sài Gòn… bến Bạch Đằng !

Bài Tiếp Theo

Nhà dòng Saint Paul và dấu ấn kiến trúc Nguyễn Trường Tộ

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Văn Hóa