Gia Định Báo – Số 3 năm thứ hai (tháng ba 1866)

1 phút đọc
Gia Định Báo Số 3 - Tháng 3 1866
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Được xuất bản vào năm 1865 nhưng chỉ có những số từ năm 1866 của Gia Định Báo được lưu trữ như một di sản văn hóa thế giới ở Thư viện Quốc gia Pháp.

Đây là số 3 được phát hành vào tháng ba năm 1866.

Gia-Định-Báo-Số-3-Tháng-3-1866


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Bài trước

Em ơi, Sài Gòn… bến Bạch Đằng !

Bài tới

Nhà dòng Saint Paul và dấu ấn kiến trúc Nguyễn Trường Tộ

Latest from Blog