Gia Định Báo – Số 3 năm thứ hai (tháng ba 1866)

244 views
1 min read
Gia Định Báo Số 3 - Tháng 3 1866

Được xuất bản vào năm 1865 nhưng chỉ có những số từ năm 1866 của Gia Định Báo được lưu trữ như một di sản văn hóa thế giới ở Thư viện Quốc gia Pháp.

Đây là số 3 được phát hành vào tháng ba năm 1866.

Gia-Định-Báo-Số-3-Tháng-3-1866

Bến Bạch Đằng
Bài Trước

Em ơi, Sài Gòn... bến Bạch Đằng !

Dòng Saint Paul và dấu ấn kiến trúc Nguyễn Trường Tộ
Bài Tiếp Theo

Nhà dòng Saint Paul và dấu ấn kiến trúc Nguyễn Trường Tộ

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Văn Hóa