Gia Định Báo – Số 3 năm thứ hai (tháng ba 1866)

1 phút đọc
Gia Định Báo Số 3 - Tháng 3 1866
QUẢNG CÁO

Được xuất bản vào năm 1865 nhưng chỉ có những số từ năm 1866 của Gia Định Báo được lưu trữ như một di sản văn hóa thế giới ở Thư viện Quốc gia Pháp.

Đây là số 3 được phát hành vào tháng ba năm 1866.

Gia-Định-Báo-Số-3-Tháng-3-1866


QUẢNG CÁO