Đám đông trên đường Lê Lợi

412 views
1 min read
Le Loi Street

Đám đông trên đường mua sắm Lê Lợi, con đường sầm uất nhất của Saigon.
(Sài Gòn 1965)


La foule sur la rue commerçante Lê Lợi. La rue centrale la plus fréquentée de Saigon.
(Saigon en 1965)


The crowd on the shopping street Lê Lợi. The crowded street of Saigon.
(Saigon 1965)

Bài Trước

Đám tang ở Sài Gòn

Bài Tiếp Theo

Nam Phương Hoàng Hậu tương lai

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Sài Gòn