Bên Thành Market 1969

Chợ Bến Thành vào năm 1969

Sài Gòn
1 phút đọc

Vòng xoay công trường Diên Hồng trước chợ Bến Thành, Sài Gòn tháng 02 năm 1969.


Le rond point Diên Hồng devant le Grand Marché Bến Thành, en Février 1969.


The traffic circle Dien Hồng in front of the Big Market Bến Thành in February 1969.

Bài trước

Nhà hát lớn Saigon vào năm 1938

Bài tới

“Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu” – Ca sĩ Ngọc Lan

Latest from Blog

Quitter la version mobile