Chợ Bến Thành vào năm 1969

111 views
1 min read
Bên Thành Market 1969

Vòng xoay công trường Diên Hồng trước chợ Bến Thành, Sài Gòn tháng 02 năm 1969.


Le rond point Diên Hồng devant le Grand Marché Bến Thành, en Février 1969.


The traffic circle Dien Hồng in front of the Big Market Bến Thành in February 1969.

Nhà Hát Lớn Saigon 1938
Bài Trước

Nhà hát lớn Saigon vào năm 1938

Cao Đài 1948
Bài Tiếp Theo

Tòa thánh Cao Đài nhìn từ trên cao

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Cochinchine - Saigon