Bên Thành Market 1969

Chợ Bến Thành vào năm 1969

in Cochinchine - Saigon

Vòng xoay công trường Diên Hồng trước chợ Bến Thành, Sài Gòn tháng 02 năm 1969.


Le rond point Diên Hồng devant le Grand Marché Bến Thành, en Février 1969.


The traffic circle Dien Hồng in front of the Big Market Bến Thành in February 1969.

Latest from Cochinchine - Saigon

Go to Top