Chợ Bến Thành vào năm 1969

443 views
1 min read
Bên Thành Market 1969

Vòng xoay công trường Diên Hồng trước chợ Bến Thành, Sài Gòn tháng 02 năm 1969.


Le rond point Diên Hồng devant le Grand Marché Bến Thành, en Février 1969.


The traffic circle Dien Hồng in front of the Big Market Bến Thành in February 1969.

Bài Trước

Nhà hát lớn Saigon vào năm 1938

Bài Tiếp Theo

“Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu” – Ca sĩ Ngọc Lan

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Sài Gòn