Chợ Bến Thành 1938

Chợ Bến Thành vào năm 1938

1 phút đọc
QUẢNG CÁO

Một góc nhìn của chợ Bến Thành vào năm 1938.


Une vue du fameux marché Bến Thành en 1938.


A view of the famous market Bến Thành in 1938.


QUẢNG CÁO