Chợ Bến Thành vào năm 1938

407 views
1 min read
Chợ Bến Thành 1938

Một góc nhìn của chợ Bến Thành vào năm 1938.


Une vue du fameux marché Bến Thành en 1938.


A view of the famous market Bến Thành in 1938.

Continental Palace 1950
Bài Trước

Khách sạn Continental Palace vào năm 1950

Nữ sinh trường trung học Trưng Vương
Bài Tiếp Theo

Áo dài Trưng Vương

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Sài Gòn