Chợ Bến Thành vào năm 1920

686 views
1 min read
Chợ Bến Thành vào năm 1920

Một bức hình hiếm chụp từ trên cao khu vực chợ Bến Thành và nhà ga xe lửa vào năm 1920.


Vue aérienne du Marché Bến Thành. Sa fondation data bien avant la colonisation française. Suite à sa destruction en 1911, le maire de Saigon Eugène Cuniac ordonna la construction du nouveau marché Bến Thành.


Aerial view of Bến Thanh Market. Its foundation exists well before the French colonization. After its destruction in 1911, the mayor of Saigon Eugene Cuniac ordered the construction of the new market Bến Thành.

Bài Trước

Les Grands Magasins Charner vào năm 1925

Bài Tiếp Theo

Nhà thờ Đức Bà năm 1930

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Sài Gòn