Áo dài Trưng Vương

1687 views
1 min read
Nữ sinh trường trung học Trưng Vương

Áo dài nữ sinh trường trung học Trưng Vương.
(Sài Gòn năm 1969)


Jeunes filles étudiantes en tunique Áo dài au lycée Trưng Vương lors de la rentrée en 1969 à Saigon.


Young student girls in tunic Áo dai at the famous high school Trưng Vương during a day of the start of the school year in 1969 in Saigon.

 

Nữ sinh trường trung học Trưng Vương Nữ sinh trường trung học Trưng Vương

Bài Trước

Chợ Bến Thành vào năm 1938

Bài Tiếp Theo

Garage Charner

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Sài Gòn