Áo dài nữ sinh Trưng Vương

Áo dài nữ sinh Trưng Vương

Sài Gòn
1 phút đọc

Tà áo dài nữ sinh Trưng Vương khi tan trường trên đường Thống Nhứt (Lê Duẩn ngày nay),
(Saigon, 1967)


Lycéennes en tuniques blanches traditionnelles áo dài, à la sortie d’école, sur la rue Thống Nhứt (Lê Duẩn de nos jours),
(Saigon, 1967)


Schoolgirls in white tunics traditional áo dài at the school exit, on the street Thống Nhứt (Lê Duẩn nowadays),
(Saigon, 1967)

Bài trước

Đường Duy Tân vào năm 1972

Bài tới

Tam ca Ba Trái Táo (1972)

Latest from Blog

Quitter la version mobile