An Nam

409 views
1 min read
Des ongles d'un riche

Móng tay để dài của một người An Nam giàu có tại Sài Gòn năm 1869.


Les longs ongles d’un riche annamite à Saigon vers 1869


Long nails of a rich Annamese at Saigon around 1869

Bài Trước

Phía trong bệnh viện Gia Định

Bài Tiếp Theo

Vườn hoa Francis Garnier

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Sài Gòn