Des ongles d'un riche

An Nam

1 phút đọc

Móng tay để dài của một người An Nam giàu có tại Sài Gòn năm 1869.


Les longs ongles d’un riche annamite à Saigon vers 1869


Long nails of a rich Annamese at Saigon around 1869


Bài trước

Phía trong bệnh viện Gia Định

Bài tới

Vườn hoa Francis Garnier

Latest from Blog