An Nam

201 views
1 min read
Des ongles d'un riche

Móng tay để dài của một người An Nam giàu có tại Sài Gòn năm 1869.


Les longs ongles d’un riche annamite à Saigon vers 1869


Long nails of a rich Annamese at Saigon around 1869

L'intérieur de l'Hôpital de Gia Dinh 1930
Bài Trước

Phía trong bệnh viện Gia Định

Jardin Francis Garnier
Bài Tiếp Theo

Vườn hoa Francis Garnier

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Sài Gòn