Võng được dùng để phục vụ các quan lại trong triều

1 phút đọc

Võng được dùng để phục vụ các quan lại trong triều