Vendeuse de cigarettes

1 phút đọc

Người đàn bà bán thuốt lá trên vĩa hè