Dễ thương Dễ sợ 0

1 phút đọc

“Dễ thương dễ sợ”, câu nói cửa miệng của dân Sài Gòn

“Dễ thương dễ sợ”, câu nói cửa miệng của dân Sài Gòn