Con đường đến vinh quang 16

1 phút đọc

Các tân khoa đến bái tạ tại văn miếu (1897)

Các tân khoa đến bái tạ tại văn miếu (1897)